25.000 Ft fölötti vásárlás felett ajándék arctörlőt rejtünk a csomagodba!

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Sigfrid és Fiai Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett https://sigfridessence.hu (a továbbiakban: Weboldal), weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Weboldalon keresztül történik, akár a Szolgáltató, akár közreműködője által.

A weboldalon keresztül történő megrendeléssel, online adás-vételi szerződés jön létre a Szolgáltató és a Vásárló között.

A Vásárló a megrendelés jóváhagyásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.

Kérjük, hogy vásárlás előtt figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket (ÁSZF) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A megrendelés elküldésével Ön elismeri, hogy a jelen ÁSZF feltételeit megismerte és elfogadta.
A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő
kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

Az általános szerződési feltételek tartalma

 • I. Szolgáltató és tárhelyszolgáltató adatai
 • II. Általános rendelkezések
 • III. Megvásárolható termékek köre
 • IV.A termék megrendelésének folyamata
 • V. Vételár, fizetési feltételek
 • VI. Szállítás
 • VII. Vevő elállási joga
 • VIII. Szavatosság, jótállás
 • IX. Weboldal használata, felelősség
 • X. Kapcsolattartás, panaszok kezelése
 • XI. Adatvédelem
 • XII. Záró rendelkezések

I. Szolgáltató

 • Cégnév: Sigfrid és Fiai Reflexológiai, Gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 2040 Budaörs, Szellő utca 8. Magyarország
 • Adószám: 13700968-2-13
 • Cégjegyzék szám: Cg.13-09-107560
 • Cégjegyzéket vezető cégbíróság: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
 • Weboldal: https://sigfridessence.hu
 • Elektronikus elérhetőség: hello@sigfridessence.hu
 • Telefonos elérhetőség: +36 70 476 4519

Tárhelyszolgáltató

 • Cégnév: Penge Media Kft.
 • Székhely: 1139 Budapest, Teve utca 1. D. ép. 2. lház. 6
 • Elérhetőség: hello@360-marketing.hu

II. Általános rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint értelmezésére a magyar jog, a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások irányadóak, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (“Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen ÁSZF a közzététel napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Vásárlók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Vásárlónak minősül minden olyan nagykorú természetes személy, aki a Weboldalon nyújtott szolgáltatást igénybe veszi. A 14. életévét betöltött kiskorú természetes személy nagykorúsága eléréséig kizárólag szülői hozzájárulással jogosult a felhasználói regisztrációra, illetve a Weboldal használatára. Nem lehet Vásárló az a természetes személy, aki 14. életévét nem töltötte be.

III. Megvásárolható termékek köre

 1. “Termék vagy Termékek”: a Szolgáltató által forgalmazott kozmetikumok, valamint szépségápolási kiegészítők
 2. Felek rögzítik, hogy a Termékek a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik.
 3. A Weboldalon található termékek nevét, jellemzőit, bruttó vételárát, illetve a legfontosabb tudnivalókat az egyes termékeknél a Szolgáltató minden esetben feltünteti. A Weboldalon a Szolgáltató a termékekhez tartozó adatlapon fotókat is elhelyezhet, azonban az így elhelyezett fotók eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
 4. A Szolgáltató jogosult a Termékek árát és a szállítási határidőket egyoldalúan megváltoztatni, módosítani. A változtatások a www.sigfridessence.hu webáruházban való közzététel időpontjától hatályosak.
 5. Szolgáltató fenntartja szerzői jogát a Weboldal, annak bármely részlete és az ott megjelenő tartalmak vonatkozásában. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül: a weboldalra való hivatkozás, vagy megosztása kizárólag egy oldal teljes egészére terjedhet ki.

A Vásárló nem jogosult a Szolgáltatót, mint üzleti partnerét megjeleníteni, esetleges lógóját, arculatát felhasználni. Köteles kerülni annak látszatát is, hogy a Szolgáltató és közötte üzleti partneri viszony áll fenn.

IV. Termék megrendelésének folyamata

 1. A Vásárlónak – választása szerint – lehetősége van regisztrációt követően vagy regisztráció nélkül is leadnia megrendelését a Weboldalon.
  Regisztráció nélküli megrendelés esetén a Vásárlónak minden esetben a valóságnak megfelelő és a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatait kell megadnia.
 2. A Termék megrendeléséhez a Vásárlónak lehetősége van regisztrációra is a Szolgáltató Weboldalán előzetesen feltüntetett és a valóságnak megfelelő adatainak hiánytalan kitöltésével. A regisztráció a regisztrációs adatlap valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével történik.
 3. A Vásárló a rendelés leadásával, illetve a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa feltüntetésre kerülő adatok, információk Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti.
 4. A Termék megrendelése a szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak minősül. A szerződés a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásának megrendelői e-mail címre való megküldésével jön létre (a továbbiakban: “Visszaigazolás”). A Vásárló a visszaigazoló e-mailben minden megrendelésekor automatikusan kap egy egyedileg generált rendelésszámot, amely alapján a Vásárló személye és a rendelés a Szolgáltató részéről beazonosíthatóvá illetve visszakereshetővé válik. A Termék futárszolgálatnak történő átadásakor a Vásárló a megrendelés nyomon követéséhez szükséges csomag- vagy fuvarlevélszámot is kap az általa megadott e-mail elérhetőségére. Amennyiben a Szolgáltató részéről a visszaigazolás nem érkezik meg a rendelés leadásától számított 48 órán belül, úgy a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.
 5. A Vásárlónak lehetősége van a Szolgáltató hírleveleire feliratkozni a regisztráció közben, illetve regisztráció nélkül a Weboldalon található, hírlevél feliratkozási mezőre kattintva a teljes neve és e-mail elérhetősége megadásával. A hírlevélre való feliratkozás önkéntes, de a feliratkozáshoz való hozzájárulás érvényességének a feltétele, hogy az a Vásárlótól származzon. A feliratkozás feljogosítja az Szolgáltatót, hogy ezt követően rendszeresen hírleveleket küldjön a Vásárló részére email útján, a hírlevélről való leiratkozásig.

V. Vételár, fizetési feltételek

A Weboldalon az egyes Termékek leírásánál az adott termék ára (“Vételár”) forintban megadva, bruttó árként kerül feltüntetésre.

A leszállított Termékek Vételára a Szolgáltató ajánlatában, majd a Visszaigazolásban is pontosan előre meghatározott, a szállított Termékek mennyiségének és típusának megfelelően rögzített ár.

A Vásárló az általa megrendelt Termék vételárát az átadás/átvétel előtt online bankkártyás fizetés útján vagy PayPal rendszer használatával köteles a teljes Vételárat késedelem nélkül egy összegben megfizetni. Utánvételes fizetés esetén az utánvét kezelésének díja GLS szállítás esetén 500Ft, Foxpost szállítási mód esetén pedig 390 Ft, az utánvét összegét a Vásárló a csomag átvételekor a futár számára köteles megfizetni.

Vásárló elfogadja, hogy a megrendelt Termék átvételét megelőzően történt banki átutalással vagy online bankkártyás fizetéssel történő fizetés esetén a Termék kiszállítására a vételárnak a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően kerül sor.

A Termékek esetleges hibája (minőség, darabszám) rejtett hibái esetén a Vásárló köteles a tudomására jutást követően azonnal bejelenteni a panaszt Szolgáltatónak.
A Szolgáltató a számlát a Vásárló által fizetett vételárról és szállítási díjjal növelt összegéről (a továbbiakban: “Teljes ár”) állítja ki (a továbbiakban: “Számla). A Számla kibocsátás és a fizetés forintban történik.

A Vásárló köteles a Termékek Teljes árát a jelen ÁSZF rendelkezései szerint maradéktalanul megfizetni, függetlenül jótállási, szavatossági vagy egyéb a Termékeket érintő panasz igényétől.

Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót, hogy minden banki költség és kifizetés, amely az online bankkártyás fizetéssel vagy utánvételes fizetéssel kapcsolatban keletkezik, a Vásárlót terheli.

A Vásárló tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az általa megrendelt Termék tulajdonjogát a Szolgáltató a Teljes ár maradéktalan megfizetéséig fenntartja és a Termék tulajdonjoga a Teljes ár megfizetését követően száll át a Vásárlóra, míg a Termékkel kapcsolatos kárveszély az átvétellel száll át a Vásárlóra.

VI. Szállítás

A Termék megrendelését és visszaigazolását követően Szolgáltató leszállítja (leszállíttatja) a Terméket a megrendelésben és a Vásárló által elfogadott szállítási feltételeknek megfelelően a rendelésben megadott címre, ahol a Termék átadásra kerül a Vásárló (illetve a Vásárló által a rendelésben név szerint megjelölt személy) részére.

Külföldre történő rendelés esetén – az esetleges vámtarifa díj és a megnövekedett szállítási díj felmerülése miatt – Szolgáltató egyedi ajánlatot készít, amennyiben Vásárló felveszi vele a kapcsolatot.

A szállítás módja:
A szállítást Szolgáltató a GLS futárszolgálat vagy más, a Szolgáltató által kiválasztott megbízható szolgáltató segítségével, Foxpost útján teljesíti. A fizetés utánvéttel vagy előre utalással történhet.

 • GLS futárszolgálat -1 munkanapon belül szállít az átadást követően
 • Foxpost – 2-3 munkanap

Szolgáltató a szállítás költségeként az alábbi díjszabást alkalmazza:

 • GLS csomagpont/házhozszállítás 1890 Ft
 • Foxpost csomagautómata: 860 Ft
 • Foxpost házhozszállítás: 1600 Ft

A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelés kézhezvételét követő 1-3 munkanapon átadja a Terméket a szállítással megbízott futárszolgálat részére, melyről írásban értesíti a Vásárlót.

A szállítás ideje függ a szállítás helyétől és az esetleges, előre nem látható körülményektől. A Szolgáltató e körben kijelenti, hogy nem vállal felelősséget a SARS-Cov-2 koronavírus, valamint az ahhoz hasonló, járványügyi szempontból kiemelt veszélyt jelentő járványok megelőzése, illetve leküzdése érdekében létrejövő jogszabályi korlátozások miatt, melyek jelen Szerződés teljesítését – különösen a szállítási időt – jelentősen megnövelik, ellehetetlenítik, vagy súlyos mértékben akadályozzák. Ezek a korlátozások kifejezetten vis maior eseménynek minősülnek.

A Szolgáltató beszerzési forrásai elérhetősége függvényében biztosítja Vásárló számára a Termékeket.

Szolgáltató a Termékeket futárszolgálat igénybevételével szállítja ki Vásárló részétre. Így a Szolgáltató a szállítás körülményeire, pontos időpontjára nincs befolyással, következésképpen ezek kapcsán semmilyen tekintetben nem tehető felelőssé. Ebben az esetben Szolgáltató illetve a megbízott szállító vállalkozás előre közli a szállítás várható időpontját.

Amennyiben a Vásárló módosítást kíván eszközölni a szállítás tekintetében, azt megfelelő időben kell megtennie annak érdekében, hogy Szolgáltató fennakadás nélkül megszervezhesse a kiszállítást. A szállítási cím külön költség felszámítása nélküli módosítása – logisztikai szempontokra tekintettel – csak korlátozottan, a kézbesítést megelőzően a Szolgáltató részére küldött e-mail üzenetben vagy telefonos úton és csak regisztrált Vásárlók részére lehetséges, de Szolgáltató igyekszik olyan támogatást nyújtani, hogy szükséges esetben módosítható legyen a szállítási cím, azonban erre kötelezettséget nem tud vállalni.

A Szolgáltató a kiállított Számlával továbbítja a Termékeket a Vásárló számára.

A Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik a megrendelt Termék átvételéről. Amennyiben a Termék kézbesítése a Vásárló hibájából hiúsul meg (nem gondoskodik a Terméknek a megjelölt időben történő átvételéről), akkor köteles a Szolgáltató ezzel összefüggő többletköltségét (pl. termék visszaszállítása, újbóli kiszállítása, stb.) megtéríteni.

Amennyiben a Termék a kézbesítés időpontjában ránézésre is azonnal megállapíthatóan sérült, a Vásárló köteles ezen észrevételét az átvételkor haladéktalanul jelezni, illetve jogosult az átvételt megtagadni. E kötelezettség elmulasztása esetén a Vásárló később nem hivatkozhat a termék ilyen hibájára.

VII. Vásárló elállási joga

A Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő Vásárlót az alábbiakban meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

A fogyasztó az elállási jogát

 1. a terméknek,
 2. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja.

Szolgáltató kozmetikai termékeket értékesít, mely minden esetben zárt csomagolásban kerül értékesítésre. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet alapján Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Ön csak abban az esetben élhet jogszabályon alapuló és a jelen fejezetben részletezett indokolás nélküli elállási jogával, ha nem bontotta fel a Terméket! Amennyiben a Termék felbontásra került, és Ön nem elégedett vele, akkor a jelen szerződés alapján az alábbi VIII. pontban (Szavatosság és jótállás))rögzítettek szerinti igénnyel élhet.

 • A Vásárló (fogyasztó) elállási jogát a) az 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet 2. mellékletében található alábbi nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
 • b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

“Elállási nyilatkozat minta
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi adásvételre irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A termék rendelési száma (opcionális):
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó bankszámlaszáma (opcionális):
Megjegyzés / hiba leírása (opcionális):
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt”

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát egyértelmű kijelentés formájában a határidő lejárta előtt a Szolgáltató elektronikus levelezési címére megküldi. Az elektronikus úton megküldött elállást az Eladó a megküldést követően haladéktalanul, legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja.

Elállás esetén a fogyasztó köteles az elállással érintett Terméket a Szolgáltató részére, annak jelen ÁSZF-ben feltüntetett székhelyére eredeti, bontatlan (eladási) állapotban indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszajuttatni. A határidő betartottnak minősül, ha a fogyasztó a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a Termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban közvetlenül felmerült költségeket, de ezen felül egyéb költség nem terheli.

A Szolgáltató a fenti előírásoknak megfelelően gyakorolt elállás esetén köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni. Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Vételár visszafizetését, amíg a fogyasztónak minősülő Vásárló a Terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy a Szolgáltató részére a bontatlan csomagolású, sértetlen Terméket visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul.

VIII. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

1.) Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Önt kellékszavatossági igénye alapján?
A Vásárló – választása szerint és a termék jellegére tekintettel – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kicserélést. Ha a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy  – végső esetben – elállhat a szerződéstől.

A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Tekintettel arra, hogy a Sigfrid és Fiai Kft. kozmetikai termékeket (krémeket) forgalmaz, a szavatossági igényt a termék szavatossági idején túl érvényesíteni kizárt.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
A Vásárló Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

2.) Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elmulasztása jogvesztő.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét a Vásárló kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Vásárló nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3.) Jótállás
Jótállás esetén annak időtartama alatt a Szolgáltató a jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. A jótállás a vásárlónak jogszabályból eredő (így például a kellékszavatosságra vonatkozó) jogait nem érinti. E jótállási kötelezettség alól a Szolgáltató mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A vásárló jótállási igényét a számla bemutatásával jelezheti.

IX. Weboldal használata, felelősség

A Weboldal kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jogszabályok és a jelen Szerződés betartása mellett használható.

A Vásárló köteles a Weboldal működését a Weboldalon található magyarázatok elolvasása mellett megismerni, illetve a Weboldal működéséről kellő gondosság mellett tájékozódni.

A Weboldal használatáért kizárólag az adott Vásárló tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kijelenti, hogy a Vásárló saját vagy más felhasználó magatartásából eredő károkért felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató a Weboldal biztonságos működése/használata érdekében feltételezi a Vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, valamint az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai ismereteket. Ezen ismeretek hiányából adódóan a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség akkor sem, ha bármilyen működési hiba merül fel az internetes hálózatban – informatikai, távközlési (internet) szolgáltatóknak felróhatóan –, mely megakadályozza a Weboldal akadálytalan működését, illetve az értékesítést.

A Szolgáltató vis maiornak minősít minden, előre nem látható és az általában elvárható gondosság és körültekintés mellett elháríthatatlan külső okot, eseményt vagy körülményt, amennyiben az lehetetlenné teszi a jelen szabályzatból fakadó valamely kötelezettségének egészben vagy részben történő teljesítését vagy annak teljesítése csak késedelmesen lehetséges az ilyen akadály elhárulta után. Ilyen esemény különösen, a háború, forradalom, lázadás és egyéb zavargások, árvíz, tűzvész, földrengés, súlyos járvány (SARS-Cov-2 koronavírus), sztrájk, stb.

Amennyiben vis maior következményeként részben vagy egészben nem lehet a jelen szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítését elvárni, akkor a jelen szerződésben vállaltak felfüggesztődnek. A vis maior-ból eredő, vagy egyéb, a Szolgáltató irányításán kívül eső vagy előre nem látható események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan:
– a Weboldal használatából, vagy üzemzavarából,

 • az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
 • az információtovábbítás késedelméből adódó,
 • vírusok által okozott, szoftverhibából, hardverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
 • vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért

a Szolgáltató nem vállal felelősséget

A vásárláskor, illetve a regisztrációkor közölt adatok hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget szintén nem vállal. Ugyanígy a Szolgáltató teljes mértékben kizárja a felelősségét, amennyiben a Vásárló a 14 éves korhatár elérése nélkül veszi igénybe a szolgáltatást.

A Vásárló nem tanúsíthat olyan magatartást, ami a Weboldal biztonságos működését veszélyeztetné. A Vevő semmilyen módon nem keltheti magatartásával azt a látszatot, hogy a Szolgáltató vagy partnerei nevében tesz ajánlatot.

Abban az esetben, ha a Vásárló weboldalt üzemeltet és a honlapjára bármilyen formában fel kívánja hívni a figyelmet, vagy ott a Szolgáltóra vonatkozó megjelenést kíván elhelyezni (akár képi, akár írásbeli), akkor ehhez köteles a Szolgáltató írásos hozzájárulását kérni. Ennek hiányában a Szolgáltató megjelenítésére semmilyen formában nem jogosult.

A Szolgáltató megtilthatja a Vásárló számára a Weboldal használatát és törölheti regisztrációját, amennyiben a Vásárló akadályozza vagy veszélyezteti a Weboldal rendeltetésszerű működését, különösen, ha a Vásárló tevékenysége:- a részére nyújtott szolgáltatást felhasználva jogosulatlan adatszerzésre, adatküldésre vagy más számítógépes rendszerekbe történő behatolásra tesz kísérletet, illetve ilyet hajt végre

 • a szolgáltatást nyújtó, illetve igénybe vevők számítógépén, vagy szerverén tárolt, illetve az elektronikus szolgáltatás igénybevétele kapcsán használt nem nyilvános vagy üzleti titkot képező adatok, állományok engedély nélküli megtekintése, megszerzése vagy erre irányuló kísérletet tesz;
 • Szolgáltató szerverén tárolt állományok, adatok engedély nélküli megváltoztatását eredményezi, vagy erre irányuló kísérletet tesz.

A Szolgáltató a Weboldal biztonságos működése és a jelen fejezet pontjaiban leírtak betartása illetve adott esetben elkerülése érdekében jogosult a Weboldal teljes körű ellenőrzésére.

A Weboldalt a Szolgáltató üzemelteti, aki jogosult az üzemeltetés jogát engedményezni, átadni, vagy eladni.

X. Kapcsolattartás, Panaszok kezelése

A Vásárló a Szolgáltatóval a hello@sigfridessence.hue-mail címen, a Szolgáltató a Vásárlóval az általa a rendelésben vagy a regisztrációkor megadott e-mail címen jogosult tartani a kapcsolatot.

A Vásárló kifogásait, panaszait, észrevételeit írásban, a Szolgáltató részére e-mail üzenet útján közölheti, amelyet Szolgáltató köteles 8 munkanapon belül kivizsgálni illetve megválaszolni és a vizsgálat eredményét/ válaszát a Vásárló az általa a rendeléskor vagy a regisztrációkor megadott e-mail címére megküldve közölni.

A panaszra/kifogásra adott válasznak tartalmaznia kell a Vásárló panaszára adott érdemi választ, megjelölve az egyéb, következő pontban felsorolt jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait, valamint az arra nyitva álló határidőket.

Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése;
 • Bírósági eljárás kezdeményezése.

XI. Adatvédelem

A Szolgáltató a hatályos jogszabályoknak és az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének megfelelően kezeli és tárolja a vásárlók személyes adatait.

A Szolgáltató kizárólag a szerződés teljesítése (visszaigazolás, szállítás, számlázás) érdekében szükséges adatokat kér a vásárlóktól, ezeket adatbázisában elkülönítve tárolja.  A Szolgáltató az üzemeltetéshez, adatkezeléshez külső személyt (pl.: adatfeldolgozó) nem vesz igénybe. A Szolgáltató adatkezelési folyamata az adatvédelmi biztoshoz bejelentésre került.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Vásárlók adatait csak a megrendelés teljesítése és a számla kiállítása érdekében használja fel.

A Szolgáltató kijelenti, hogy a Vásárló adatait kizárólag a szerződés teljesítése érdekében igénybe vett alvállalkozónak adja ki (pl. futárszolgálat) az alvállalkozó feladatának teljesítéséhez szükséges terjedelemben. A Vásárlónak joga van ahhoz, hogy a tárolt adataihoz hozzáférjen, azokat ellenőrizze, módosítsa vagy törölje. A Vásárló jogosult e-mailben vagy telefonon tájékoztatást kérni a tárolt adatairól.

A Szolgáltató a Vásárló adatait zárt rendszerében legalább 3 évig, vagy a törlés kéréséig tárolja.

Bővebb információért kérjük tekintse meg Adatvédelmi Szabályzatunkat.

XII. Záró rendelkezések

Jelen ÁSZF a Szolgáltató által történt jóváhagyást követően, a Szolgáltató általi közzététellel (Weboldalon történő elhelyezéstől) hatályosul, és határozatlan időtartamra szól (visszavonásig vagy későbbi módosított ÁSZF közzétételével veszti hatályát). Vásárló kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására azzal, hogy az Eladó a módosítást legkésőbb annak hatályba lépésével köteles a Weboldalon nyilvánosságra hozni és a Vásárlók számára megismerhetővé tenni.

A jelen ÁSZF bizonyos rendelkezéseinek érvénytelensége a szerződéses feltételek többi rendelkezésének érvényességét nem érinti. A felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesíteni, amely az eredeti rendelkezés céljának a leginkább megfelel.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021. december 20. napja

Termékeink természetes összetevőket és aminosavakat is tartalmaznak. Hidratálják és táplálják a bőrt, erősítik a bőr természetes védőrétegét.
Minden termék raktáron Minden termékünk raktáron van
Pontos termékismeret Pontos termékismeretek
Ügyfélszolgálat Barátságos, megbízható ügyfélszolgálat
Pontos termékismeret Szakmai hitelesség a termékekről
Gyors kiszállítás Gyors kiszállítás
Hírlevél
10% kedvezmény a következő vásárlásból
Miért válassz minket?